INFORMACE z obce a OÚ Přílepy okres Rakovník

 PřílepskýRAPORT - informace z obce Přílepy:

PRAPORT 2019 č.1 k nahlédnutí: ►►► https://prilepy-eu.webnode.cz/kalendar-akci/prilepskyraport-informace-z-obce/ ◄◄◄

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE z obce a OÚ Přílepy za rok 2008,2009,.... :            .

 http://prilepy-eu.webnode.cz/informace-z-obce-a-ou-prilepy/

citát:  Obávám se dne, kdy vývoj technologií předčí vzájemné lidské vztahy. To bude mít potom svět generaci idiotů.  Albert Einstein

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tlaková splašková kanalizace v obci Přílepy :

kolaudační souhlas : 30.6.2017

 http://prilepy-eu.webnode.cz/kanalizace-stavba-tlakove-splaskove-kanalizace-prilepy/

 

 →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

 nakládání s ODPADY .... :

 http://www.caoh.cz/

 

 
 informativní  odkazy na různé webové stránky:                               .

 

Parlamentní magazín:  http://www.parlamentnimagazin.cz/

 
Parlamentní listy:  http://www.parlamentnilisty.cz/
 
Knihovna připravované legislativy
 
ÚSTAVA České republiky:
 
 
 
 
 
 Centrum.cz
 
 
 
 
 
 RAKOVNICKÝ DENÍK :
 Firmy.cz
Staňte se fanouškem na facebooku