dražební vyhláška č.j. 178 EX 10070/06-58 ze dne 13.2.2020

Datum vyvěšení: 13.02.2020
Datum sejmutí: 21.04.2020

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) I. Dražební jednání se koná dne 20.04.2020 v V Bezovce 1896/6, 301 00 Plzeň, Česká republika ve 12:00 hodin. II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:lesní pozemek o výměře 13071m2 p.č.449/1 v k.ú. Přílepy okres Rakovník ►►►