Příloha č.1 -2020 ke smlouvě o úhradě za komun.odpad-ceny

Datum vyvěšení: 27.11.2019
Datum sejmutí: 31.12.2020

►„Přílohu č.1-Dodatek ke Smlouvě o úhradě za pravidelný odvoz a zneškodňování odpadu v obci Přílepy pro rok 2020“. Příloha obsahuje ceny za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 (pro nemovitosti-fyzické osoby) v návaznosti na Dodatek č.14 ke Smlouvě o dílo O zajištění komplexního odpadového hospodář. Obce Přílepy ze dne 12.12.2006 a termíny vývozů v r. 2020
►„Smlouva o úhradě za pravidelný odvoz a zneškodnění odpadu“ která bude uzavírána mezi Obcí přílepy a vlastníky nemovitostí v obci Přílepy►►►