Návrh rozpočtu Svazku obcí pro zaj.dopr.obsluž. na r.2020

Datum vyvěšení: 27.11.2019
Datum sejmutí: 13.12.2019

 návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020   ►►►

vyvěšeno dne : 27.11.2019   

sejmuto dne : 13.12.2019