OZNÁMENÍ - ZÁMĚR pronájmu nebyt.prostor v Přílepské hospodě-šenk

Datum vyvěšení: 07.11.2019
Datum sejmutí: 07.01.2020

Obec Přílepy (IČ: 00639958) v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění oznamuje záměr pronájmu níže uvedeného nebytového prostoru: Nebytové prostory, část objektu č.p. 2 - pohostinství „Přílepská hospoda U Havlů – šenk“ O Z N Á M E N Í - Záměr Obec Přílepy podle ustanovení § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a pozdějších změn, zveřejňuje záměr pronajmout od 22.1.2020 Obecní hospodu - šenk v obci Přílepy čp.2, PSČ 270 01 včetně možnosti pronájmu bytu v nemovitosti čp.3 Přílepy novému nájemci-provozovateli, za účelem provozování hostinské činnosti od 22. 1. 2020 Více informací na OÚ Přílepy Nabídky je možné podávat do 6.1.2020 do 18.00hod. Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy
 
►Vice informací : Tel.724 862 202, prilepy@knezevesko.cz, www.prilepy.eu Vyvěšeno: 7.11.2019 Sejmuto: 7.01.2020