Veř.vyhláška

Datum vyvěšení: 02.10.2019
Datum sejmutí: 17.11.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-oznámení o zveřejnění návrhu pro společné jednání: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Střed.kraje na udržitelný rozvoj území http://gis.kr-stredocesky.cz/docs/reg/?dir=%DAZEMN%CD%20PL%C1NOV%C1N%CD%20NA%20%DAROVNI%20KRAJE/Z%C1SADY%20%DAZEMN%CDHO%20ROZVOJE%20SK/3.%20AKTUALIZACE%20Z%DAR%20SK ID: 714299855, doručeně 2.10.2019, č.j.: 130310/2019/KUSK, sp.zn.: SZ_023504/2019/KUSK/10 vyvěšeno dne : 2.10.2019 sejmuto dne : do 17.11.2019