Opatření obecné povahy - při nedostatku vody č. 13/2019

Datum vyvěšení: 05.09.2019
Datum sejmutí: 21.09.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Opatření obecné povahy - při nedostatku vody: Opatření při nedostatku vody č. 13/2019 …Od 5.9.2019 podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona odvolává a ruší zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží… ID: 706837648, doručeno 5.9.2019, č.j.: MURA/42560/2019, sp.zn.: OZP01/32668/2019 vyvěšeno dne : 5.9.2019 sejmuto dne : 21.9.2019