odpady - černé skládky....informace

Datum vyvěšení: 01.10.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

informujeme veřejnost, že lokality =místa na kterých vznikají černé skládky v k.ú.Přílepy jsou monitorovány (se záznamem).