Záměr pronájmu veřej. prostr. za účelem konání kult.akce

Datum vyvěšení: 01.06.2019
Datum sejmutí: 15.08.2019

Záměr pronájmu veřejného prostranství vedle v č.p.2 Přílepy „Přílepská hospoda U Havlů“ za účelem konání akce „Přílepské léto-koncerty ve dnech 6.-7.9.2019“ vyvěšeno dne : 1.6.2019 sejmuto dne : 15.8.2019