Opatření obecné povahy při nedostatku vody č.6-2019

Datum vyvěšení: 03.07.2019
Datum sejmutí: 03.07.2020

Opatření obecné povahy při nedostatku vody č.6-2019 ----- Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí dne 1. 7. 2019 opatřením obecné povahy s platností od. 1. 7. 2019 do odvolání omezil bez náhrady platná povolení k odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Rakovník, a to tak, že zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.....