Schválený závěr.účet a účetní závěrka Obce Přílepy za 2018

Datum vyvěšení: 30.05.2019
Datum sejmutí: 30.05.2020

►►Schválený závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2018 Přílohy: Datum vyvěšení: 30.05.2019 Datum sejmutí: 30.05.2020 (po schválení závěrečného účtu za rok 2019) ►►Schválená účetní závěrka Obce Přílepy za rok 2018 Přílohy: Datum vyvěšení: 30.05.2019 Datum sejmutí: 30.05.2020 (po schválení závěrečného účtu za rok 2019) Přílohy jsou také k nahlédnutí v kanceláři OÚ přílepy