návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2018

Datum vyvěšení: 02.05.2019
Datum sejmutí: 06.06.2019

návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2018 ► http://www.knezevesko.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-obci-mikroregionu-knezeves-za-rok-2018-48.html?kshowback=1