Rozhodnutí prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy

Datum vyvěšení: 15.05.2019
Datum sejmutí: 31.05.2019

Rozhodnutí prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy o ploše 20m2 tvořící jeden funkční celek s pozemkem p.č.150. Pozemek byl vyčleněn na základě GP č.389-14/2019 , cena pozemku=3.340,-Kč kupující : pani E.G. ►►► prodej kupní smlouvou ►►► https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/