Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 03.04.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Minnisterstvo zemědělství ČR : Opatření obecné povahy č.j.: 18918/2019-MZE-16212, sp.zn.: 14LH7893/2019-16212