ROZHODNUTÍ - prodej obecního pozemku p.č.106-12 v k.ú.Přílepy

Datum vyvěšení: 27.03.2019
Datum sejmutí: 12.04.2019

Rozhodnutí - usnesení č.020/2019 ze dne 27.3.2019: PRODEJ pozemku p.č.106/12 (o výměře 50m2) v k.ú.Přílepy okres Rakovník manželům P.Č.a J.Č. (vlastníci sousedního pozemku p.č.159 v k.ú.Přílepy) za cenu 8.430,00Kč ►►► rozhodnutí : www.prilepy-eu.webnode . Záměr na odprodej pozemku p.č.106/12 v k.ú.Přílepy okres Rakovník a návrh kupní smlouvy byly vyvěšeny od 25.2.2019 do 13.3.2019 (sejmuto z úřední desky 14.3.2019). K záměru nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Rozhodnutí bude Vyvěšeno na úřední desce pevné i elektronické dne : 27.3.2019 Rozhodnutí bude Sejmuto z úřední desky pevné i elektronické dne: 12.4.2019