Záměr prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy

Datum vyvěšení: 27.03.2019
Datum sejmutí: 16.05.2019

Záměr prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy o ploše 20m2 tvořící jeden funkční celek s pozemkem p.č.150. Pozemek byl vyčleněn na základě GP č.389-14/2019 , cena pozemku=3.340,-Kč kupující : paní E.G. ►►► návrh kupní smlouvy ►►► https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/