Záměr prodat obecní pozemek p.č.193/9 v k.ú.Přílepy

Datum vyvěšení: 27.03.2019
Datum sejmutí: 16.05.2019

Záměr prodat obecní pozemek p.č.193/9 v k.ú.Přílepy o ploše 748m2 tvořící jeden funkční celek s pozemkem p.č.193/5. Pozemek byl vyčleněn na základě GP č.388-13/2019 , cena pozemku=14.960,-Kč kupující : pani M.H. ►►► návrh kupní smlouvy ►►► https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/