Svazek obcí okr.Rak.pro zajištění dopravní obslužnosti -návrh závěrečného účtu za r.2018

Datum vyvěšení: 20.03.2019
Datum sejmutí: 12.04.2019

Svazek obcí okr.Rak.pro zajištění dopravní obslužnosti : ►návrh závěrečného účtu za r.2018 ►Výkaz zisku a ztráty, ►Příloha k rozvaze, ►Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 ►rozvaha ►FIN 1-12. 2018 ►komentář z roku 2018, tabulka č.4 ……………………………………………………… ….►►► http://www.rakovnicko.info/svazek-obci-pro-zajisteni-dop-obsluznosti/uredni-deska/ ◄◄◄