Úřad pro zast.státu-Přílepy neznámý vlastník k 1.2.2019

Datum vyvěšení: 03.03.2019
Datum sejmutí: 03.03.2029

Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových): ►►►Přílepy - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí-neznámý vlastník k 1.2.2019 vyvěšeno dne : 3.3.2019 sejmuto dne : 3.3.2029