ZÁMĚR prodloužení pachtovného na pozemek p.č.367 v k.ú.Přílepy

Datum vyvěšení: 10.01.2019
Datum sejmutí: 14.02.2019

ZÁMĚR prodloužení pachtovného na pozemek p.č.367 v k.ú.Přílepy v návaznosti na usnesení č.012/2015 ze dne 11.2.2015 na období od 1.10.2019 do 30.9.2022 formou Dodatku č.3 (dojde pouze ke změně v Čl.V, odst. 1 ; doba pachtu – pacht sjednaný na dobu určitou a z toho vyplývající změny v Čl.VII odst.1 a odst.2).Ostatní ujednání Pachtovní smlouvy včetně pachtovného ve výši 1.000,-Kč zůstávají beze změny. usnesení č. 005/2019 ze dne 9.1.2019 schvaluje prodloužení pachtovní ZÁMĚR ►►► Návrh Dodatku č.3 ►►► vyvěšeno dne 10.1.2019 sejmuto dne 14.2.2019.