VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY č. 1/2019

Datum vyvěšení: 09.01.2019
Datum sejmutí: 25.01.2019

-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY č. 1/2019 s platností od 9. 1. 2019 podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona ODVOLÁVÁ A RUŠÍ zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží na území obce s rozšířenou působností Rakovník pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů, který byl stanoven opatřením obecné povahy č.j. MURA/40455/2018 ze dne 23. 7. 2018.