Závěr zjišťovacího řízení záměru „Vodní dílo Senomaty

Datum vyvěšení: 07.01.2019
Datum sejmutí: 23.01.2019

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Vodní dílo Senomaty“ v k.ú.Senomaty a Přílepy č.j.: 000568/2019/KUSK, . . . Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA - ►►► http://www.cenia.cz/eia ◄◄◄ pod kódem STC2190.