Oznámení zahájení Záměr Vodní dílo Senomaty

Datum vyvěšení: 22.11.2018
Datum sejmutí: 22.12.2018

OZNÁMENÍ - záměr Vodní Dílo Senomaty . . : Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru „VD Senomaty“ v k. ú. Senomaty a Přílepy ::::►:::: https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/426 ::::►:::: :: :: 151314/2018/KUSK OŽP/DH vyvěšeno dne: 22.11.2018 sejmuto dne: 22.12.2018