Návrh rozpočtu na rok 2019 Svazku obcí o.Rak.pro zaj.dopravní obslužmn.

Datum vyvěšení: 29.11.2018
Datum sejmutí: 20.12.2018

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2019 - Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na úrovni paragrafů. Příjmy ve výši : +3.327.000,00Kč Navrhované výdaje ve výši: -4.327.000,00Kč. ….► .. .. vyvěšeno dne : 29.11.2018 sejmuto dne : 20.12.2018