Návrh Rozpočtu Sv.obcí mikroreg.Kněževes na rok 2019

Datum vyvěšení: 26.11.2018
Datum sejmutí: 12.12.2018

Návrh Rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes na rok 2019 na úrovni paragrafů. Příjmy ve výši : +93.000,00Kč, Navrhované výdaje ve výši: -93.000,00Kč …► .. .. vyvěšeno dne : 26.11.2018 sejmuto dne : 12.12.2018