Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2019

Datum vyvěšení: 15.11.2018
Datum sejmutí: 13.12.2018

Návrh Rozpočtu Obce Přílepy na rok 2019 na úrovni paragrafů....► ::: ::: vyvěšeno dne : 15.11.2018 sejmuto dne : 13.12.2018