Záměr - oznámení o pronájmu Přílepské hospody U Havlů

Datum vyvěšení: 30.11.2018
Datum sejmutí: 16.12.2018

Obec Přílepy (IČ: 00639958) Přílepy čp.46, 270 01 pošta Kněževes OZNÁMENÍ PRONÁJEM Přílepské hospody U havlů – šenk a PRONÁJEM SLUŽEBNÍHO BYTU č.3/01 v obci Přílepy Zastupitelstvo Obce Přílepy dne 30.11.2018 po projednání a schvaluje všemi přítomnými hlasy (usnesení č.031/2018) pronájem nebytových prostor v provozovně „Přílepská hospoda u Havlů-šenk“ (za cenu 1000,-Kč za měsíc, spotřebovaná voda a elektřina není součástí nájemného. slečně Kateřině Osvaldové (datum narození: 5.9.2000, IČ: 07642962). Výše uvedený pronájem šenku bude uzavřen na základě „Nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru“ od 17.12.2018 na dobu neurčitou. Zastupitelstvo Obce Přílepy v návaznosti na pronájem „Přílepské Hospody U Havlů-šenk“ schvaluje pronájem bytových prostor v nemovitosti č.p.3 Přílepy okres Rakovník – služební byt č.3/01. Výše uvedený byt bude na základě „Nájemní smlouvy o pronájmu služebního bytu“ pronajat slečně Kateřině Osvaldové (datum narození: 5.9.2000, bytem: Pavlíkov 185, 270 21) od 17.12.2018 na dobu neurčitou a to po dobu provozování hostinské činnosti v „Přílepské hospodě „U Havlů“. V případě, že bude ukončeno provozování hostinské činnosti bude ke stejnému datu ukončen i pronájem služebního bytu. (Sjednané nájemné je ve výši 2.400,-Kč za kalendářní měsíc. Spotřebovaná elektřina a voda není součástí nájemného). .. .. ►► https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/ ►► Přílepy dne : 30.11.2018 Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2018 Sejmuto z úřední desky dne : 16.11.2018