POZVÁNKA na ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy

Datum vyvěšení: 19.10.2018
Datum sejmutí: 01.11.2018

informace-oznámení: POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Přílepy dne 31.10.2018 v budově Obecního úřadu Přílepy od 18.30 hodin POVÁNKA - program jednání k nahlédnutí vyvěšeno dne: 19.10.2018 sejmuto z úřední desky dne: 1.11.2018 https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/