VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K veřej.úst.jednání

Datum vyvěšení: 10.09.2018
Datum sejmutí: 26.09.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ žádosti o vydání společného povolení na stavbu: rodinný dům na pozemku parc. č. 319/9 v katastrálním území Přílepy Stavba obsahuje: - Přízemní rodinný dům bez podsklepení, o 1 byt. jednotce, obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,63m x 13,10m, zastřešený sedlovou střechou veřejné ústní jednání se bude konat dne 10.10.2018 (středa) v 10,00 hodin se schůzkou pozvaných Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, kancelář č. dveří 35. http://www.mesto-rakovnik.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah620_146.pdf&original=20180910100154.pdf