Záměr postoupit práva nakládání s majetkem-stavbou "Přílepy-tlaková splašková kanalizace

Datum vyvěšení: 03.09.2018
Datum sejmutí: 20.09.2018

ZÁMĚR postoupit práva k nakládání s majetkem: "Přílepy-tlaková splašková kanalizace" Obec Přílepy jako člen VSOR zveřejňuje Záměr postoupit práva k nakládání a užívání majetku "Přílepy tlaková splašková kanalizace" za účelem zajištění správy, provozu, údržby a oprav Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka na základě Smlouvy. NÁVRH SMLOUVY ► https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/ vyvěšeno dne: 3.9.2018 sejmuto dne: 20.9.2018