Nařízení kraje - max.ceny jízdného

Datum vyvěšení: 01.09.2018
Datum sejmutí: 17.09.2018

Rada kraje vydala dne 20. 8. 2018 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje. Na základě § 8, odst. 5 zákona o krajích