Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy a návrh úč.závěrky za rok 2017

Datum vyvěšení: 22.02.2018
Datum sejmutí: 30.06.2018

Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2017 Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2017 - Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2017 návrh vystaven od 22.2.2018 do 18.5.2018 návrh schválen ................... přílohy: 1.) Návrh-ZAVĚREČNÝ ÚČET Obce Přílepy za rok 2017 KOMENTÁŘ OBEC PRILEPY, k nahlédnutí zde► 2.) ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2017 k nahlédnutí zde► 3.) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017: FIN 2-12M k nahlédnutí zde ► 4.) ROZVAHA zde ► 5.) Výsledovka - výkaz zisku a ztráty zde► 6.) Příloha č,5 k vyhlášce č.410/2009 Sb. (Informace podle § 7...) 7.) majetek Obce Přílepy 2017 -Návrh - Účetní závěrka Obec Přílepy 2017 : -výsledky hospodaření Obce Přílepy za účetní období 1.1.2017 - 1.) ROZVAHA - Obec Přílepy za rok 2017 k nahlédnutí zde► 2,) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Obec Přílepy za rok 2017 k nahlédnutí zde► 3.) PŘÍLOHA (doplňující informace podle §7...) k nahlédnutí zde► V06212K NA ÚŘEDNÍ DESCE JSOU ZVEŘEJNĚNY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ OBCE PŘÍLEPY ZA ROK 2017. Ostatní doklady jsou veřejnosti k dispozici v kanceláři OÚ Přílepy
 
 
 
https://prilepy-eu.webnode.cz/rozpocet-obce-prilepy/