veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018

Datum vyvěšení: 27.04.2018
Datum sejmutí: 28.04.2018

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 ► Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze Na Pankráci 1685/17, 19 dne 140 21 PRAHA 4 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj ve dnech pondělí od 08.00 do 17.00 hodin úterý od 08.00 do 13.30 hodin středa od 08.00 do 17.00 hodin čtvrtek od 08.00 do 13.30 hodin pátek od 08.00 do 13.30 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2435004/18/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 2435005/18/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 2435006/18/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu