OZNÁMENÍ - záměr pronájmu nebytových prostor prodejny

Datum vyvěšení: 19.01.2018
Datum sejmutí: 13.02.2018

Obec Přílepy v souladu s §39 odst. 1 zákona č 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory určené k provozování PRODEJNY POTRAVIN
 
Předmět pronájmu: Stávající prodejna potravin v přízemí domu čp.47 v k.ú.Přílepy okres Rakovník - nebytové prostory místní prodejny potravin za účelem zajištění prodeje potravin a smíšeného zboží.
 
Prodejnu tvoří následující části: prodejní plocha 50 m2 ostatní prostory (sklad, kotelna, soc. zař.) 47 m2 Prodejna je vybavena ústředním topením na tuhá paliva. Náklady na vytápění, vodné, stočné a ostatní energie si hradí nájemce. V budově je možnost připojení k internetové síti Prostory budou k dispozici od 1.3.2018. Nájemní smlouva se bude uzavírat na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce .
 
Podmínky pronájmu: nájemce je povinen provozovat v prostorech prodejnu potravin případně i prodej smíšeného zboží. Nájemce je povinen zachovat minimálně stávající rozsah sortimentu minimální otevírací doba: 3 dny dopoledne i odpoledne, minimální nájemné je stanoveno ve výši 500 Kč měsíčně
 
Nabídky: Nabídky je možné podávat pouze v písemné podobě. Písemné nabídky musí být v zalepené obálce označené nápisem „prodejna“. Termín doručení nabídky na adresu Obecního úřadu v Přílepích (Přílepy čp.46, 270 01) je nejpozději do 12.2.2018, 17.00 hodin. Nabídky musí obsahovat následující údaje: 1) základní údaje o nájemci + oprávnění k provozování prodejny (profesní způsobilost k provozování živnosti=kopie živnostenského listu, trestní bezúhonnost.) 2) stručný podnikatelský záměr předpokládaná otevírací doba, uvažovaný sortiment zboží) 3) předpokládaný termín zahájení provozu prodejny 5) nabízená výše nájemného
 
V případě zájmu je možné si sjednat termín prohlídky objektu. Obec Přílepy si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Po projednání předložených nabídek výběrovou komisí budou nabídky předloženy zastupitelstvu obce k definitivnímu rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy.
V Přílepích dne 19.1.2018
Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy
Vyvěšeno na úřední desce (pevné i elektronické) dne dne: 19.1.2018 Sejmuto dne: 13.2.2018