ZÁPISY z jednání zastupitelstva v roce 2018

Datum vyvěšení: 01.01.2018
Datum sejmutí: 01.01.2019

POZVÁNKA na jednání ZOP - termíny konání ZOP: 10.1.2018, 21.2.2018, 14.3.2018, 11.4.2018, 9.5.2018, 18.5.2018, 13.6.2018, 18.7.2018, 15.8.2018, 24.9.2018 Jednání ZOP se konají pravidelně každou druhou středu v měsíci. Místo konání: budova OÚ Přílepy čp.46 Přílepy, 270 01, případně budova čp.2 Přílepy. Začátek jednání: 18.30 hod. Jednání ZOP jsou veřejná. Zápisy k nahlédnutí v kanceláři Obecního Úřadu Přílepy ... nebo na
https://prilepy-eu.webnode.cz/zapisy-z-jednani-zastupitelstvaobce-prilepy/
 
mimořádné jednání ZOP dne 30.11.2018 od 18.30 v čp.46 Přílepy vyvěšeno: 15.11.2018 sejmuto: 1.12.2018