POZVÁNKA na jednání zastupitelstva Obce Přílepy

Datum vyvěšení: 19.11.2018
Datum sejmutí: 31.12.2018

►►►►►►► P O Z V Á N K A Ve středu dne 12.12.2018 se koná od 18.30 hodin v budově čp.46 Přílepy, PSČ 270 01 „Obecní úřad Přílepy“ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY..... 5.zasedání ZOP Přílepy vyvěšeno:4.12.2018 sejmuto:13.12.2018 ►►►►►►► P O Z V Á N K A Ve středu dne 28.11.2018 se koná od 18.30 hodin v budově čp.2 Přílepy, PSČ 270 01 „Přílepská hospoda U HAVLŮ“ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, 2. informace z OÚ Přílepy: 2. informace z OÚ Přílepy : Komunální volby do ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY - plán aktivit a příprava projektů Obce Přílepy -Nakládání s odpady v k.ú.Přílepy -Informace VSOR a společnosti RAVOS spol.s.r.o. (vodné= stočné) 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne 28.11.2018 : Návrh rozpočtu na rok 2019 4. financování -finanční záležitosti ( hospodaření obce Přílepy, plnění rozpočtu k 30.10.2018…) 5. diskuze a různé, vyvěšeno dne: 19.11.2018 sejmuto dne: 29.11.2018