Úřední deska

Rok:

Obecně závazné vyhlášky

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Směrnice pro ochranu a zpracování osobních údajů 18.05.2018 30.06.2019

Veřejné zasedání

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
ZÁPISY z jednání zastupitelstva v roce 2018 01.01.2018 01.01.2019

Ostatní dokumenty

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
POZVÁNKA na ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy 19.10.2018 01.11.2018
VOLBY do Zastupitelstva Obce Přílepy 5.-6.10.2018 06.10.2018 31.12.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K veřej.úst.jednání 10.09.2018 26.09.2018
Výzva vlastníkum nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2018.k.ú.Přílepy 05.09.2018 06.09.2028
Záměr postoupit práva nakládání s majetkem-stavbou "Přílepy-tlaková splašková kanalizace 03.09.2018 20.09.2018
Nařízení kraje - max.ceny jízdného 01.09.2018 17.09.2018
OZNÁMENÍ o možnosti pronájmu Přílepské hospody-šenk 01.09.2018 01.12.2018
ROZHODNUTÍ prodeje pozemku p.č.27 v k.ú.Přílepy 20.08.2018 05.09.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 25.07.2018 31.08.2019
Svazek obcí okr.Rakovník pro zaj.dopravní obslužnosti 28.05.2018 31.12.2023
PřílepskýRaport č.3 - kulturní akce v návaznosti na OZV č. č.01/2017 o nočním klidu 19.05.2018 01.02.2019
veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 27.04.2018 28.04.2018
Veřejná vyhláška Opatření ob.povahy-odvolání zákazu odběru pov.vod... 23.03.2018 08.04.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy a návrh úč.závěrky za rok 2017 22.02.2018 30.06.2018
OZNÁMENÍ - záměr pronájmu nebytových prostor prodejny 19.01.2018 13.02.2018
Volba prezidenta ČR - leden 2018 13.01.2018 28.02.2018