Úřední deska

Rok:

Obecně závazné vyhlášky

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Směrnice pro ochranu a zpracování osobních údajů 18.05.2018 30.06.2019

Veřejné zasedání

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
ZÁPISY z jednání zastupitelstva v roce 2018 01.01.2018 01.01.2019

Ostatní dokumenty

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
ROZHODNUTÍ prodat obecní pozemek p.č.106/9 v k.ú.Přílepy 13.12.2018 29.12.2018
ROZHODNUTÍ prodat obecní pozemek p.č.106/10 a p.č.106/11 v k.ú.Přílepy 13.12.2018 29.12.2018
Záměr - oznámení o pronájmu Přílepské hospody U Havlů 30.11.2018 16.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 Svazku obcí o.Rak.pro zaj.dopravní obslužmn. 29.11.2018 20.12.2018
Změna cen vodného a stočného od 1.1.2019 29.11.2018 31.12.2019
Návrh Rozpočtu Sv.obcí mikroreg.Kněževes na rok 2019 26.11.2018 12.12.2018
Záměr prodat obecní pozemky p.č.106/10 a p.č.106/11 25.11.2018 11.12.2018
Záměr prodat obecní pozemek p.č.106/9 v k.ú.Přílepy 25.11.2018 11.12.2018
Oznámení zahájení Záměr Vodní dílo Senomaty 22.11.2018 22.12.2018
POZVÁNKA na jednání zastupitelstva Obce Přílepy 19.11.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2019 15.11.2018 13.12.2018
POZVÁNKA na ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy 19.10.2018 01.11.2018
VOLBY do Zastupitelstva Obce Přílepy 5.-6.10.2018 06.10.2018 31.12.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K veřej.úst.jednání 10.09.2018 26.09.2018
Výzva vlastníkum nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2018.k.ú.Přílepy 05.09.2018 06.09.2028
Záměr postoupit práva nakládání s majetkem-stavbou "Přílepy-tlaková splašková kanalizace 03.09.2018 20.09.2018
OZNÁMENÍ o možnosti pronájmu Přílepské hospody-šenk 01.09.2018 01.12.2018
Nařízení kraje - max.ceny jízdného 01.09.2018 17.09.2018
ROZHODNUTÍ prodeje pozemku p.č.27 v k.ú.Přílepy 20.08.2018 05.09.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody 25.07.2018 31.08.2019
Svazek obcí okr.Rakovník pro zaj.dopravní obslužnosti 28.05.2018 31.12.2023
PřílepskýRaport č.3 - kulturní akce v návaznosti na OZV č. č.01/2017 o nočním klidu 19.05.2018 01.02.2019
veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 27.04.2018 28.04.2018
Veřejná vyhláška Opatření ob.povahy-odvolání zákazu odběru pov.vod... 23.03.2018 08.04.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy a návrh úč.závěrky za rok 2017 22.02.2018 30.06.2018
OZNÁMENÍ - záměr pronájmu nebytových prostor prodejny 19.01.2018 13.02.2018
Volba prezidenta ČR - leden 2018 13.01.2018 28.02.2018
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY -registr smluv 01.01.2018 31.12.2022