Úřední deska

Rok:

Obecně závazné vyhlášky

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Příloha č.1 -2020 ke smlouvě o úhradě za komun.odpad-ceny 27.11.2019 31.12.2020
OZV 1-2019 nakládání s Odpady v k.ú.Přílepy... 27.11.2019 12.12.2019

Veřejné zasedání

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Pozvánka-veřejné zasedání ZOP 27.11.2019 18.11.2019 28.11.2019
POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Přílepy 29.5.2019 20.05.2019 30.05.2019

Ostatní dokumenty

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Integrace veřejné dopravy na Rakovnicku od 15.12.2019 15.12.2019 31.12.2021
Svazek obcí pro zaj.dopravní obsluž.okr.Rakov. schválený rozpočet na rok 2020 13.12.2019 01.01.2020
schválený ROZPOČET Obce Přílepy na rok 2020 13.12.2019 01.01.2021
SOMK schválený rozpočet na rok 2020 03.12.2019 31.12.2020
střednědobý výhled SOMK na léta 2020–2022 03.12.2019 01.01.2023
ODPADY termíny vývozů v r.2020 27.11.2019 01.01.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro zaj.dopr.obsluž. na r.2020 27.11.2019 13.12.2019
VSOR ceny vodného a stočného pro rok 2020 26.11.2019 31.12.2020
Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2020 24.11.2019 12.12.2019
TV informace: Přecházíme na DVB-T2 12.11.2019 01.03.2020
OZNÁMENÍ - ZÁMĚR pronájmu nebyt.prostor v Přílepské hospodě-šenk 07.11.2019 07.01.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMikroregionuKněževes 06.11.2019 27.11.2019
Návrh rozpočtu SOMikroregionu Kněževes na rok 2020 06.11.2019 28.11.2019
POZVÁNKA rozsvícení vánočního stromečku 30.11.2019 01.11.2019 01.12.2019
Veř.vyhláška 02.10.2019 17.11.2019
Veřejná vyhl.aktual. zásad úz.rozv.S.kraje 02.10.2019 17.11.2019
odpady - černé skládky....informace 01.10.2019 31.12.2022
ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví .. 09.09.2019 16.11.2019
Opatření obecné povahy - při nedostatku vody č. 13/2019 05.09.2019 21.09.2019
Čipování a očkování psů proti vzteklině 2019 03.09.2019 03.10.2019
POZVÁNKA ruční česání chmele 24.8.2019 07.08.2019 31.08.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody č.6-2019 03.07.2019 03.07.2020
Schválený záv.účet za 2018 Svazku ob.mikr.Kněževes 07.06.2019 07.06.2020
Záměr pronájmu veřej. prostr. za účelem konání kult.akce 01.06.2019 15.08.2019
Schválený závěr.účet a účetní závěrka Obce Přílepy za 2018 30.05.2019 30.05.2020
Výsledky voleb do Evropského parlamentu květen 2019 27.05.2019 12.06.2019
Rozhodnutí prodat obecní pozemek p.č.193/9 v k.ú.Přílepy 15.05.2019 31.05.2019
Rozhodnutí prodat obecní pozemek p.č.193/8 v k.ú.Přílepy 15.05.2019 31.05.2019
Rozhodnutí prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy 15.05.2019 31.05.2019
VOLBY- OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 06.05.2019 26.05.2019
návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2018 02.05.2019 06.06.2019
Svazek obcí okr.Rak.pro zajištění dopr.obsluž. :schválený závěrečný účet za r.2018 29.04.2019 30.06.2020
Oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 územního plánu Senomaty 29.04.2019 30.04.2019
VOLBY do Evr.parlamentu 2019-Informace o počtu a sídle volebního okrsku 09.04.2019 26.05.2019
Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Kreativní vouchery Středočeského kraje 03.04.2019 30.04.2019
Záměr prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy 27.03.2019 16.05.2019
Záměr prodat obecní pozemek p.č.193/9 v k.ú.Přílepy 27.03.2019 16.05.2019
Záměr prodat obecní pozemek p.č.193/8 v k.ú.Přílepy 27.03.2019 16.05.2019
ROZHODNUTÍ - prodej obecního pozemku p.č.106-12 v k.ú.Přílepy 27.03.2019 12.04.2019
Svazek obcí okr.Rak.pro zajištění dopravní obslužnosti -návrh závěrečného účtu za r.2018 20.03.2019 12.04.2019
Úřad pro zast.státu-Přílepy neznámý vlastník k 1.2.2019 03.03.2019 03.03.2029
ROZHODNUTÍ na prodloužení pachtovného na pozemek p.č.367 v k.ú.Přílepy 26.02.2019 14.03.2019
Záměr prodat obecní pozemek p.č.106/12 v k.ú.Přílepy 26.02.2019 14.03.2019
Rozhodnutí pokácení jednoho dubu a dvou akátů na po.p.č.334/4 19.02.2019 07.03.2019
ZÁMĚR prodloužení pachtovného na pozemek p.č.367 v k.ú.Přílepy 10.01.2019 14.02.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY č. 1/2019 09.01.2019 25.01.2019
Svazek obcí okr.Rak.pro zajištění dopravní obslužnosti - schválený rozpočet na r.2019. 07.01.2019 31.12.2019
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Vodní dílo Senomaty 07.01.2019 23.01.2019
POZVÁNKA na veřejná jednání Zastupitelstva Obce Přílepy 2019 01.01.2019 10.01.2019