informace o službách a kontaktech o život.situacích...

 

Důležité odkazy a kontakty... 

  krizový portál Středočeského kraje:
 
 
 

VOLBY 2014:

volby do zastupitelstva obce Přílepy
konané ve dnech 10. a 11.10.2014 :
 
 
 http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/565261-prilepy/timeline 

 

 

Rozklikávací malovaná mapa Rakovnicka: 

 

Interaktivní turistická mapa

 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 
---------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
   
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
CENTRÁLNÍ REGISTR ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV (CRAB)  : crab.uzsvm.cz/
 
 
.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Portál veřejné správy
 
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 Moderní Obec
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CZ REGION:
 
Domů
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Deník veřejné správy
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKTUÁLNÍ OTÁZKY:
 "uprchlíci" očima bývalého muslima.... :
 
jak je to v koránu...:
 

hra mocností:

 
 
 
 

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací:  

 
linka pomoci řidičum: 1224     http://www.1224.cz/
zimní údržba komunikací ve středočeském kraji aktuálně: http://is.ecsinvention.cz/zimniudrzba/sck/sypac.php?kraj=sck&okres=rakovnik
 
linka tísňová    112   nouzové volání ( i bez SIM karty)

Policie ČR linka 158
Záchraná služba první pomoci   linka 155
Hasičský záchraný sbor linka 150
Svazek města obcí Rakovníka (SMOR) www.rakovnicko.info
Svazek obcí mikroregionu Kněževes www.mikroregion.net/knezevesko
Systém podpory rozhodování obcí http://mmrapp.kapos.cz
Úřad Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz
Portál obecních úřadů www.obecni-urad.net
Portál mikroregionů www.mikroregion.net
Portál veřejné správy http://www.portal.gov.cz
Katastrální úřad, pracoviště Rakovník www.katastr.zde.cz
EPUSA - portál územní samosprávy www.epusa.cz
Úřad vlády České republiky www.vlada.cz
Kancelář prezidenta České republiky www.hrad.cz
Poslanecká sněmovna České republiky www.psp.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
Senát www.senat.cz
Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
ISÚ - informační systém o území www.isu.cz
ISÚ - Program obnovy venkova http://www.isu.cz/pov
Asosiace krajů České republiky http://www.kr-urady.cz
Sdružení obrany spotřebitelů ČR http://www.spotrebitele.info
Sčítání bytů, domů a lidí 2001 www.czso.cz
Informační centrum evropské unie www.evropska-unie.cz
Finanční centrum českého internetu www.penize.cz
Český zeměměřičský a katastrální uřad www.vugtk.cz

Ministerstvo životního prostředí

 

  

 

CYKLOSTEZKY a CYKLOTRASY....CYKLOGENEREL...:

http://gis.kr-stredocesky.cz/fx/cyklogenerel/

 

další odkazy na informace o obci Přílepy: 

 
 
 
 
 
 

INFORMACE K RŮZNÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM:                             http://www.zachranny-kruh.cz/window.php?art=144569

 http://www.enviparagraf.cz/

http://www.enviweb.cz/covky

Zdravotnické  služby - zdravotní středisko v Kněževsi :

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Beneš Pavel

tel.608 757 580     tel. 313513048

ordinační hodiny:    Pondělí    8 - 11.30 hod

                                Středa  14.30 - 16.30 hod

                                Pátek       8 - 11.30 hod.

  

Praktický lékař pro děti a mládež

MUDr. Ebert Jan

tel.313 582 384

ordinační hodiny:    Pondělí 13 - 15.00 hod

                                 Úterý 8 - 14.00 hod

                                 Středa 8 - 14 hod

  

Zubní lékařka

MUDr. Skálová Danuše

tel.313 582 385

ordinační hodiny:  pondělí, čtvrtek    7.30 - 15.00 hod,

                              úterý                    11.00 - 17.00 hod.,

                              středa, pátek        7.30 - 14.00 hod.

bolestivé případy se ošetřují v ranních hodinách

 

 .......................::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::............................................................

 

1.)INFORMACE:  

        1.1.    ADRESY v České republice najdete na:  http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html

      KOMINICKÉ SLUŽBY :

      1.2.   Zahraj René, Šanov 10, 270 31 Senomaty   tel.  605 105 824

    Společenstvo kominíků:   www.skcr.cz/

 

2.)ODPADY - nabidka firmy BECKER BOHEMIA s.r.o:   

 
 Nabídka služeb:
Firma Becker Bohemia s.r.o.
          Nádražní 878, 331 41 Kralovice
          tel.: 373 396 158, 373 397 623      fax:373 396 232     Po-Pá 7.00 -14.00hod
          e-mail: beckerkralovice@volny.cz
 
Nabízí občanům zapůjčení kontejneru na likvidaci odpadu, stavební sutě a odvozu dalších materiálů:
Velikost kontejnerů (m3): 7, 10, 15, 20, 30, 40
Pronájem kontejneru:…………………………….……….....…........... 44,- Kč / den
Jízdné : ……………………………………………...………..................... 30,- Kč / 1 km
Manipulace s kontejnerem :………………..………….…................. 133,- Kč / 1 jízda
Skládkovné dle ceníku skládek: stavební suť :…...................... 200,- Kč /1t
Objemný odpad:…………………………………………....................... 1.200,- Kč /1t
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH
 
 
 
 
  
Povinnost nahlásit údaje pro vodní bilanci příslušnému správci povodí do konce ledna!
Ohlašovací povinnost pro agendu vod a odpadů nutno nahlásit již do 15. února!:
 
 
 
 
 3.) URBANISTICKÁ STUDIE OBCE PŘÍLEPY pořízena v r.1999
 
 
 
 4.) VODA   -    RAVOS, s.r.o. Rakovník  (člen Veolia s.s.r.o.)

Společnost smluvně zajišťuje pro Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka provozování vodovodů a kanalizací, včetně vodohospodářských staveb, které jsou součástí vodovodů (ÚV,ČS, VDJ...) a kanalizací (Č0V, ČSOV..).

 
RAVOS, s.r.o.
Františka Diepolta 1870,    269 01   Rakovník
Tel. sekretariát: + 420 313 521 021
Fax: + 420 313 512 859
Email: sekretariat@ravos-sro.cz
www.ravos-sro.cz

Zákaznické oddělení   Zákaznická linka:   +420 313 521 027      +420 313 521 029

Email: info@ravos-sro.cz                                                                                                                     Poruchy       +420 313 512 410       +420 313 513 410

 

5. VSOR -Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

 
 
"Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka" - Rakovník
         ( VSOR )   http://vsor.webnode.cz/
         
                                    
 Vodné a stočné:

 Kdo návrh cen předkládá  ke schválení?                              Návrh cen  předkládá v souladu s ustanovením zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, prováděcí vyhlášky č .428/2001 Sb.  a smlouvy o pronájmu  provozovatel  vodohospodářského majetku  - společnost  RAVOS,s.r.o.

 
Provozovatel  RAVOS,s.r.o.  zpracovává  a předkládá  každé čtvrtletí  výkazy  „Výsledná  kalkulace  vodného a stočného“, ve kterých  je prováděno  položkové  srovnání  nákladů  v cenové kalkulaci  a ve skutečnosti za příslušné  období.  Roční výsledná  kalkulace  je  vždy  schvalována valnou  hromadou  VSOR  zároveň  s výroční  zprávou  o činnosti  společnosti  RAVOS,s.r.o.
 
     Ceny vodného a stočného  schvaluje  nejvyšší orgán Vodohospodářského  sdružení obcí Rakovnicka /VSOR/ - tj. valná hromada, která je tvořena statutárními  zástupci jednotlivých členů (obcí a měst) nebo jimi  zmocněnými  zástupci.  Každý  člen  sdružení  má  1 hlas  rozhodující  a na každých  ukončených  1000 obyvatel  nad hranici 3000 obyvatel  má další  hlas. 
 
 
      Cenová  kalkulace  stanoví  výši  vodného a stočného  na základě vývoje nákladů  v běžném roce  a objemu  vody  fakturované  pitné a odkanalizované, vlivu  legislativních úprav /DPH/  a cenových  změn /inflace/, uvádění nových  vodohospodářských  kapacit do provozu  apod.  Cena  přímo odráží  i požadovaný  a schválený  rozsah péče  o VH zařízení /dodavatelské opravy, revize na vyhrazených zařízeních/  a rozhodnutí   v oblasti  zaměstnanecké  politiky.
 
      Návrh  musí respektovat  pravidla MF ČR  o věcném usměrňování cen.
  
Kdo ceny  vodného a stočného  schvaluje?
 
Kdo  dodržování  cen  kontroluje?
  Kontrola věcně usměrňovaných  cen vodného a stočného  probíhá  v souladu  s ustanovením zákona o cenách  č. 526/1990 Sb.  a na základě  zákona  č. 265/1991  o působnosti  orgánů  České  republiky  v oblasti  cen.
 
Jak  provádí  kontrolu  cen  VSOR?
 
      VSOR  jako vlastník  a správce  vodovodů a kanalizace  dále  předkládá  v souladu  s § 36  zákona  č. 274/2001  Sb.  každoročně  v červnu  kalendářního roku  ke  zveřejnění  úplné  informace  o celkovém  vyúčtování  všech  položek  výpočtu ceny  podle cenových  předpisů  pro vodné a stočné  v uplynulém roce, a to formou  vyvěšení  informace  na úřední desce  po dobu  15 kalendářních  dnů   u všech členů  sdružení.  Informace  je současně  zaslána  včetně  zdůvodnění  rozdílů  i na  Mze ČR.
 
 
 
 
 
5.) ODPADY  - SBĚRNÝ DVŮR Kolešovice
 obec Kolešovice
 270 02 Kolešovice č.p. 212
tel.  420 313 582 296
fax. 420 313 582 980
Pondělí
7 - 12 hodin  
13 - 17 hodin   
 Úterý
7 - 12 hodin  
13 - 15 hodin  
 Středa
7 - 12 hodin  
13 - 17 hodin   
 Čtvrtek
neúřaduje se  
  
 Pátek
7 - 12 hodin  
13 - 15 hodin   
                   
 6.) DOPRAVA :
         vlakové spoje             http://www.cd.cz/spojeni/
 
       autobusové spoje     http://www.jizdni-rady-autobusu.com/
                                                              http://www.anexia.cz/cs/c/jizdni-rady/jizdni-rady-2.htm
 
       310500 (B50) Rakovník - Kolešov :
 
      310410 (B1)  Rakovník -Senomaty- (Nouzov) -Hosokryje :
 
 

     310930 (B93) Rakovník−Petrovice−Řeřichy                       

 
 
 
 
 
 7.) RŮZNÉ :
kalendář na každý měsíc i rok http://kalendar.pohotove.cz/ 
 
 
informace jak na slimáky: